Avfyrade händelse rowupdating som inte var t hanteras

Del 7 Höstkonferens 2019 dr Jacob Nordangård om Klimatdiktaturen - Fjärde riket.

  1. Del 7 Höstkonferens 2019 dr Jacob Nordangård om Klimatdiktaturen - Fjärde riket.

Problemen som därefter uppstår måste då hanteras globalt. Detta kan inte lösas nationellt i varje enskilt land, i stället behövs en global politisk kontroll.